Såhär arbetar vi med företag, kommun och stat

Såhär arbetar vi med stat och kommun
upphandling sker via offentliga upphandlingsprocesser.

 1. Arbetet utannonseras
 2. Kalkylering
 3. Offert
 4. Upphandling
 5. Kontrakt
 6. Etablering
 7. Byggstart
 8. Arbetet utförs
 9. Slutbesiktning

Såhär arbetar vi med företag,
stiftelser med flera som ej är med i L.O.U.

 1. Vi rekommenderas från nöjda kunder (såsom projektörer, byggledare, upphandlare)
 2. Projektering
 3. Kalkylering
 4. Offert
 5. Upphandling
 6. Kontrakt
 7. Etablering
 8. Byggstart
 9. Arbetet utförs
 10. Slutbesiktning

Miljö

Vi arbetar efter ett miljö och kvalitétssystem - ISO 9001 och 14001

Frågor?

Kontakta oss här »