Aros Water skapar kvalitativa lösningar i marin miljö!

Vilka är Aros Water?

Aros Water är ett familjeföretag med lång erfarenhet av anläggnings-, sjöentreprenads- och dykeriarbeten. Vi har varit verksamma sedan 1992 och åtar oss både stora entreprenader åt kommuner och stat samt mindre specialanpassade lösningar åt familjen som valt att låta oss anlägga deras drömbrygga.
Håkan och Stefan Sundkvist äger och driver företaget tillsammans och huvudkontoret ligger i Åkersberga, Stockholm.

Vem anlitar Aros Water?

Våra kunder består av privatpersoner, företag, stat, kommun, landsting och föreningar. Vi är verksamma i hela Sverige men främst i Stockholm med omnejd.

Hur jobbar Aros Water?

Vår kärnverksamhet består av rörläggningar på land och under vatten, , kaj- och bryggbyggnationer samt muddringsarbeten.
Vi erbjuder specialdesignade bryggor, kvalitétsmässiga renoveringar, och proffsigt utförda arbeten med lång hållbarhetsprestanda.

Hur uppnår Aros Water kundnöjdhet?

För oss är långa kundrelationer både från privat - och företagsmarknaden av största vikt och detta uppnår vi genom att alltid ha god tillgänglighet, nära kundkontakt, stort ansvarstagande och hög serviceanda. Våra kunder förväntar sig hållbara och säkra lösningar och detta har vi levererat i 19 år, att satsa på kundnöjdhet och kvalitetsmässiga lösningar talar sitt tydliga språk - Nöjda kunder återvänder! Vi garanterar att göra allt för att även du ska bli nöjd.

Varför ska du välja Aros Water?

  • Vi ser inte bara till att du blir nöjd - Vi vill överträffa dina förväntningar!
  • Vi har lång erfarenhet och återkommande kunder!
  • Vi har ett stort kontaktnät av underentreprenörer
  • Vi har en proffesionell kompetens och hög servicegrad
  • Vi har en stor maskinpark bestående av pontoner, lyftkranar, mudderverk, grävmaskiner och ett flertal båtar.

Vår vision

Aros Water ska vara kundens naturliga förstahandsval av special anpassade byggentreprenader vid, på och under vatten.

Vi ska vara en långsiktig partner och leverera kvalitetsmässiga lösningar där varje uppdrag är unikt.

Vår affärsidé

Aros Water erbjuder företag och privatpersoner konkurrenskraftiga och kvalitetsmässiga byggentreprenads arbeten där vatten och kunden står fokus.

Miljö

Vi strävar efter ett kretsloppsamhälle inom vår organisation. På varje arbetsplats sorteras avfall samt deponering sker av detta på avsedd plats. Av åtgångsmateriel skall det miljövänligaste alternativet väljas.

Ekologiska oljor och blyfri bensin i båtar samt miljödiesel i bilar är en självklarhet för oss. Vi arbetar efter ett miljö och kvalitétssystem - ISO 9001 och 14001