Såhär arbetar vi:

  1. Ett kostnadsfritt möte bokas hos dig så att vi tillsammans tittar på platsen för uppdraget.
  2. Antingen har du en färdig ritning eller så hjälper vi dig med utformning, materialval och framtagning av ritning. Kanske vill du även få en offert på belysning, andra byggnader, muddring, stenläggning, anläggning av sandstrand, markarbete - då tar vi med detta i diskussionen och offerten. Glöm inte att det krävs bygglov och även i bland marklov.
  3. Du får en offert på det vi har kommit överens om. I offerten ingår en tydlig tidsplan och noga beskrivning av material, mängder, vad som ingår och vad som kostar extra.
  4. När offerten är godkänd så påbörjar vi arbetet på överenskommen tid och i samband med detta faktureras projektstartskostnaden.
  5. Allteftersom olika delmål är utförda sker fakturering och när hela arbetet är slutfört sker en besiktning och därefter faktureras det sista.

Frågor?

Kontakta oss här »