Sjöledningsarbeten

Ett flertal kommuner anlitar idag Aros Water till anläggning av sjöledningar i olika vattendrag.

Vatten och avloppsledningarna består av Polyetenrör som belastas med betongvikter.
Kabelutläggningar utförs från en ponton eller färja.
Vi utför alla dimensioner av ledningar och styrd borrning i samband med landföringar kan vara ett alternativ som vi har utfört på ett antal entreprenader.

Sjöledningsarbeten utför vi som general- eller totalentreprenör.

Muddringsarbeten

Alla typer av muddringsarbeten utförs med vårt egna mudderverk som består av delbar ponton med en 25 tons grävmaskin.

Vi erbjuder även sugmuddring samt grävning med långarmsmaskin.
Om muddringen skall ske i en insjö eller på annan plats än Stockholms skärgård så fraktar vi mudderverket då det är flyttbart på väg.